Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно.

Иохан 3:16 АБ2013

   2006 оны бүтээл. Нөхөрлөл, тууштай байдал, залбирал, гэх мэт Бурханы гайхамшигтай ажилуудыг хараарай.

   2017 оны бүтээл. Мак бол жирийн нэгэн. Тэр гэрлэсэн, гурван хүүхэдтэй, хотын захын дунд түвшний байшинд амьдардаг. Тэр үнэнч нөхөр, халамжтай аав. Гэтэл... үйл явдал хэрхэн өрнөх бол?

   Ганцаардал, Гадуурхагдлаас болж өсвөр насныхан амиа хорлох аюул хаа сайгүй байдаг. Энэхүү кино нь ийм л залуучуудын амьдрал, харилцааны талаар өгүүлэх бөгөөд нэгэн залуу ийм харилцаан дунд Христитгэлд ирж байгаа талаар өгүүлэх кино юм.

   2015 оны "Do you believe" хэмээх энэхүү кино нь амьдралынхаа өөр өөрсдийн ялгаатай сонголт бүхий замаар явж буй 12 хүний талаар өгүүлэх бөгөөд тэд нэг мөчид Христийн Загалмайн дор учирч бүгд нэгэн асуулттай нүүр тулах болно...."Чи итгэж байна уу?" ...

 

   2019 оны энэхүү "Breakthrough" буюу "Цөмлөлт" гэж орчуулж болох бүтээл нь болсон явдлаас сэдэвлэн бүтээгдсэн ба Бурханы нэгэн гэр бүлд хийж өгсөн гайхамшгийн талаар гарах болно. Бурханд итгэх итгэл боломжгүйг боломжтой болгодогч, Энэ нь 100% Бурханаас хамаардаг юм.

     "Үр хөндүүлэх" гэдэг нь аллага мөн үү? Эсвэл үр бүрэлдээд удаагүй байхад нь хөндөөд устгавал энэ нь аллага болохгүй юу? ...гэх мэт итгэлийн амьдралд бүү хэл, ухамсарт нийгэмд хүртэл маш хүнд асуулт бүхий сэдвийн талаар энэ кино өгүүлэхээс гадна Бурханы агуу уучлал мөн гарах болно. Кино нь БОДИТ явдлаас сэдэвлэн бүтээгдсэн байна.