Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно.

Иохан 3:16 АБ2013

2004 оны бүтээл.

Найруулагч Bobby Garabedian-ны 2003 оны бүтээл болох "Гүүр" богино хэмжээний киног та бүхэнд бүрэн эхээр нь (30') хүргэж байна.