Бид удахгүй монгол хэлээр кинонуудыг оруулах болно оо. Бурхан таныг ивээг. 

 Энэ хүү киноог SHALOM VIDEO орчуулж дуу оруулсан болно.