Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно.

Иохан 3:16 АБ2013

 Энэ хүү киноог SHALOM VIDEO орчуулж дуу оруулсан болно.

 

MEGA SHARE-p TATAX: Энд дарж татна уу.