Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно.

Иохан 3:16 АБ2013

   2017 оны бүтээл. Мак бол жирийн нэгэн. Тэр гэрлэсэн, гурван хүүхэдтэй, хотын захын дунд түвшний байшинд амьдардаг. Тэр үнэнч нөхөр, халамжтай аав. Гэтэл... үйл явдал хэрхэн өрнөх бол?

  Энэ хүү киноог SHALOM VIDEO оруулсан болно. "ШАЛОМ" хуудсанд LIKE дарж нэгдээрэй