Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно.

Иохан 3:16 АБ2013

     Энэ кино нь эх хүний хайрыг харуулсан кино. Монголд "үхтэл үр харам" гэж үг байдаг шүү дээ. Өөрийн бодлоо жаахан нэмчихье. Ээждээ хайртай гэдгээ хэлж байх хэрэгтэй. Хэрэв чи зүрх сэтгэлээ нээж ээжтэйгээ ярилцвал ээж чинь ч бас нээгдэх болно оо. Бурхан харилцааг үнэхээр чухалчилж авч үздэг шүү дээ. Тиймээс та бүхэн харамсахгүй нь тулд одооноос үйлдээрэй. Бурхан гайхалтай гэрчлэлийг чамаар дамжуулж хийх болтугай.

     Ноа-н хөвөгч авдар гэж юу вэ. 

     Египтээс гарсан нь буюу Гэтлэл номоор сэдэвлэн хйисэн киног хүргэж байна.

Бодит явдлаас сэдэвлэн бүтээв.

2016 оны бүтээл.

Хүчирхэг Самсон

Гичийн үрний чинээ итгэл байвал...

   2016 оны бүтээл