Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно.

Иохан 3:16 АБ2013

Гайхалтай түүх. Та бүхэн заавал эсийн бүлгээрэй үзээрэй.

Есүс Христийг Магдалена Марь бүсгүйн нүдээр харуулсан түүх.

     Энэ кино нь 2019 онд хийгдсэн гайхалтай бүтээл юм.

     1949 онд хийгдсэн Самсоны тухай Библиэс сэдэвлэсэн энэ киног гайхалтай бүтээл гэхээс өөр хэлэх үг алга. 

     Бид бас нэгэн урт буюу 2 цаг 50 мин кино хүргэж байна. 1961 онд хийгдсэн гайхалтай бүтээл.

      Нэг жилд хамгийн их Оскарыг түүсэн амжилт гурван кинонд хамаарагддагийн нэг нь Ben Hur. 12 төрөлд нэр дэвшиж шилдэг сэдэвчилсэн кино зохиолоос бусад бүх төрөлд ялалт байгуулсан нь 20-р зууны сүүлийн жилүүд хүртэл давтагдаагүй амжилт байлаа.

   Уулзалт киноны 1-р анги.

   Уулзалт киноны 2-р анги.