Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно.

Иохан 3:16 АБ2013

   2015 оны "Do you believe" хэмээх энэхүү кино нь амьдралынхаа өөр өөрсдийн ялгаатай сонголт бүхий замаар явж буй 12 хүний талаар өгүүлэх бөгөөд тэд нэг мөчид Христийн Загалмайн дор учирч бүгд нэгэн асуулттай нүүр тулах болно...."Чи итгэж байна уу?" ...

  Энэ хүү киноог SHALOM VIDEO оруулсан болно. "ШАЛОМ" хуудсанд LIKE дарж нэгдээрэй