Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно.

Иохан 3:16 АБ2013

     "Үр хөндүүлэх" гэдэг нь аллага мөн үү? Эсвэл үр бүрэлдээд удаагүй байхад нь хөндөөд устгавал энэ нь аллага болохгүй юу? ...гэх мэт итгэлийн амьдралд бүү хэл, ухамсарт нийгэмд хүртэл маш хүнд асуулт бүхий сэдвийн талаар энэ кино өгүүлэхээс гадна Бурханы агуу уучлал мөн гарах болно. Кино нь БОДИТ явдлаас сэдэвлэн бүтээгдсэн байна.

  Энэ хүү киноог SHALOM VIDEO оруулсан болно. "ШАЛОМ" хуудсанд LIKE дарж нэгдээрэй