Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно.

Иохан 3:16 АБ2013

 

   2019 оны энэхүү "Breakthrough" буюу "Цөмлөлт" гэж орчуулж болох бүтээл нь болсон явдлаас сэдэвлэн бүтээгдсэн ба Бурханы нэгэн гэр бүлд хийж өгсөн гайхамшгийн талаар гарах болно. Бурханд итгэх итгэл боломжгүйг боломжтой болгодогч, Энэ нь 100% Бурханаас хамаардаг юм.

  Энэ хүү киноог SHALOM VIDEO оруулсан болно. "ШАЛОМ" хуудсанд LIKE дарж нэгдээрэй