Бид удахгүй монгол хэлээр кинонуудыг оруулах болно оо. Бурхан таныг ивээг.