Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно.

Иохан 3:16 АБ2013

   Ганцаардал, Гадуурхагдлаас болж өсвөр насныхан амиа хорлох аюул хаа сайгүй байдаг. Энэхүү кино нь ийм л залуучуудын амьдрал, харилцааны талаар өгүүлэх бөгөөд нэгэн залуу ийм харилцаан дунд Христитгэлд ирж байгаа талаар өгүүлэх кино юм.

  Энэ хүү киноог SHALOM VIDEO оруулсан болно. "ШАЛОМ" хуудсанд LIKE дарж нэгдээрэй