Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно.

Иохан 3:16 АБ2013

     Энэ кино нь 2020 онд гарсан бодит түүхээр хийсэн гайхалтай кино юм. Олон олон зүйлс гардаг гайхалтай бүтээл шүү. Заавал үзэх кинонуудын нэг.

     Энэ кино нь 2016 оны гайхалтай бүтээл юм.

     Энэ кино нь 2017 онд гарсан гайхалтай бүтээл юм.

     Энэ кино нь 2018 онд гарсан Элч Паулын тухай кино юм. Паул бол Есүсийг хавчигч нэгэн байсан ба Есүс Христ түүнийг дуудсанаар гайхалтайгаар алдрынхаа төлөө ашигладаг. Анх Христыг хүлээн авч Барнаб түүнийг дагалдуулсан байдаг. Сонирхуулахад Үйлс номондээр Барнаб Саул гэж гардаг ба сүүлдээ Паул Барнаб гэж болдог нь Барнаб дагалдуулж байсан бол сүүлдээ Паул Барнабыг дагалдуулах хэмжээнд хүрcэнг илэрхийлдэг байна. 

     Энэ кино нь 2019 онд хийгдсэн гайхалтай бүтээл юм. 

   Бидний хэрэглэдэг он тоолол нь Христийг мэндэлснээс хойш буюу Есүсийн төрсөн өдөр шүү. MARRY CHRISTMAS. 

Итгэж амжаагүй хүмүүст зориулагдсан Лук номоор хийсэн кино юм. Сайн мэдээнд зориулагдсан тул та хүмүүст үзүүлээрэй. Бурхан үзсэн хүний зүрх сэтгэлд ажлаа өөрөө хийх болно.

Бяцхан хүүхдүүд Есүсийг хэрхэн таньж мэдсэн тухай түүх. Хүүхдийн цуглаанд үзүүлвэл их сонирхолтой.