Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно.

Иохан 3:16 АБ2013

   2006 оны бүтээл. Нөхөрлөл, тууштай байдал, залбирал, гэх мэт Бурханы гайхамшигтай ажилуудыг хараарай.

  Энэ хүү киноог SHALOM VIDEO оруулсан болно. "ШАЛОМ" хуудсанд LIKE дарж нэгдээрэй