Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно.

Иохан 3:16 АБ2013

   Бидний хэрэглэдэг он тоолол нь Христийг мэндэлснээс хойш буюу Есүсийн төрсөн өдөр шүү. MARRY CHRISTMAS. 

Итгэж амжаагүй хүмүүст зориулагдсан Лук номоор хийсэн кино юм. Сайн мэдээнд зориулагдсан тул та хүмүүст үзүүлээрэй. Бурхан үзсэн хүний зүрх сэтгэлд ажлаа өөрөө хийх болно.

Бяцхан хүүхдүүд Есүсийг хэрхэн таньж мэдсэн тухай түүх. Хүүхдийн цуглаанд үзүүлвэл их сонирхолтой.

Гайхалтай түүх. Та бүхэн заавал эсийн бүлгээрэй үзээрэй.

Есүс Христийг Магдалена Марь бүсгүйн нүдээр харуулсан түүх.

     Энэ кино нь 2019 онд хийгдсэн гайхалтай бүтээл юм.

     1949 онд хийгдсэн Самсоны тухай Библиэс сэдэвлэсэн энэ киног гайхалтай бүтээл гэхээс өөр хэлэх үг алга. 

     Бид бас нэгэн урт буюу 2 цаг 50 мин кино хүргэж байна. 1961 онд хийгдсэн гайхалтай бүтээл.