Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно.

Иохан 3:16 АБ2013

Итгэж амжаагүй хүмүүст зориулагдсан Лук номоор хийсэн кино юм. Сайн мэдээнд зориулагдсан тул та хүмүүст үзүүлээрэй. Бурхан үзсэн хүний зүрх сэтгэлд ажлаа өөрөө хийх болно.

 

Энэ хүү кино нь "Монгол Кампус Крусейд фор Крайст" байгууллагын албан ёсны эрхтэй ба холбогдохыг хүсвэл:

Facebook: https://www.facebook.com/MongoliaCCC/ (Like дарж дэмжээрэй)

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZewohzOq2-nJUnVPDcQeVQ (Subscribe дарж илүү их  мэдээлэл аваарай)

Copyright 2018 он.