Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно.

Иохан 3:16 АБ2013

   Бидний хэрэглэдэг он тоолол нь Христийг мэндэлснээс хойш буюу Есүсийн төрсөн өдөр шүү. MARRY CHRISTMAS. 

  Энэ хүү киноог SHALOM VIDEO оруулсан болно. "ШАЛОМ" хуудсанд LIKE дарж нэгдээрэй