Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно.

Иохан 3:16 АБ2013

     Бид бас нэгэн урт буюу 2 цаг 50 мин кино хүргэж байна. 1961 онд хийгдсэн гайхалтай бүтээл.

     Есүс Христ бидний төлөө загалмайдээр цовдлогдсон.

Хэрэв та татаж авахыг хүсвэл хулганыхаа баруун товчиндээр дарж SAVE AS... товчиндээр дарж хадгалж авна уу. Тааладгдсан бол SHARE дарж биднийг дэмжинэ үү.