Бид удахгүй монгол хэлээр кинонуудыг оруулах болно оо. Бурхан таныг ивээг. 

2004 оны бүтээл.