Энэ хүү киноог хүүхдийн эсийн бүлэг болон хүүхдүүд, дүү нартаа үзүүлвэл маш тохиромжтой юм.