Бид удахгүй монгол хэлээр кинонуудыг оруулах болно оо. Бурхан таныг ивээг. 

Бодит явдлаас сэдэвлэн бүтээсэн кино.