Энэ анимэ (animated epic) нь Данте гэдэг баатар хайртай бүсгүйгээ тамаас аврахын тулд тамын тойргуудыг даван гарч буй үйл явдалтай. Гэвч тэр өөр нэгэнд ашиглуулж байсан ч байж болох юм. Үзвэл илүү сонирхолтой. Ер нь бол тоглоом нь байдаг ба яг ийм үйл явдалтай. Бас зураглал нь өөрчлөгдөж байгаа нь өөр өөр студи хийж нийлүүлж нэг бүтээл болгосон учир юм. Миний бодлоор итгэгч хүн заавал үзэх естой зүйлсийн нэг гэж бодож байна. Яг христитгэлт кино биш бөгөөд бага насны хүүхдүүд үзэхэд тохиромжгүй гэж бодож байна.